KDY a KAM na OM HEALING v Praze?  
Om Healing logo

Om Healing je starodávná velice silná skupinová duchovní léčivá a transformační technika, která využívá kosmické vibrace posvátné mantry Óm k léčení sebe samých, lidstva a Matky Země. Om Healing má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní.


Om Healing

Odkud pochází Om Healing?

Mahavatar Babaji Swami Vishwananda

Om Healing je tisíce let stará duchovní metoda léčby. Pochází z dávných dob, v nichž bylo ještě lidstvo spojeno vyšším vědomím s vesmírem, a lidé žili více v harmonii. Rišiové (staří mudrci, kterým byly zjeveny Védy) používali tuto prapůvodní mocnou vibraci ÓM k léčení svých bližních a jakékoli nerovnováhy v přírodě.

Poté nebyla tato metoda léčby tisíce let pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál a tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.

Mahavatár Babaji, nadčasový jogín a učitel Kriya Jógy, známý na západě především díky mezinárodně známé knize "Autobiografie jogína" od Paramahansy Yoganandy (celou knihu lze v onlice verzi v anglickém znění najít zde, v Čechách ji vydalo nakladatelství Fontána), přináší Om healing světu znovu prostřednictvím Šrí Svámího Vishwanandy. V současním stupni vývoje lidstva přináší Mahavatár Babají duchovně hledajícím transformační systém meditace nazývaný Atma Kriya. Om Healing je součástí tohoto velmi účinného a výkonného systému. Zatímco Atma Kriya je prováděna individuálně, Om Healing je skupinová technika a přináší transformaci a uzdravení všem lidem a světu.

Jak Om Healing funguje?

Kosmický prazvuk ÓM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací ÓM. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá ÓM, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om Healing nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu.

Během Om Healing se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zůčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují ÓM vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy.

Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zůčastnit se přímo Om Healing. Těmto lidem může být pomoženo na dálku, postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli.

Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních.

Aby se člověk mohl zůčastnit Om Healing, nemusí náležět k určitému náboženství, ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen zpívat ÓM po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Existuje několik formálních pravidel pro účast na Om Healing:

Důležité upozornění:

Om Healing MŮŽE VÉST POUZE OSOBA, KTERÁ K TOMU DOSTALA PŘÍMÉ POŽEHNÁNÍ OD MAHAVATÁRA BABAJÍHO A SWÁMÍHO VISHWANANDY! Pokud by Om Healing vedla osoba, jež k němu nedostala toto požehnání, vystavuje nejen sebe ale i další účastníky sezení značnému riziku a nebezpečí. Při takovémto sezení by nesestupovalo Světlo a docházelo by pouze ke vzájemnému mísení energií, což je velmi nebezpečné.

Respektujte a uposlechněte, prosím, příkazy a doporučení koordinátora Om Healing skupiny. Koordinátorům se dostává pravidelného požehnání od Mahavatára Babajího a Swámího Vishwanandy, dále jsou pravidelně instruováni, proškolováni a očišťováni.

Om Healing je zdarma:

Světlo a léčení je samozřejmě zdarma. Je to dar Mahavatára Babajího lidstvu. Dary, které pokryjí náklady na Om Healing sezení (pronájem prostor, dopravu koordinátora, atd.) jsou vítané. Na mnohých místech by bez Vaší pomoci nebylo možné sezení Om Healing pořádat.

Chcete vést Om Healing skupinu?

Podrobné informace najdete na www.om-healing.org nebo kontaktujte místního koordinátora Om Healing skupiny.(seznam koordinátorů)

Časté otázky a odpovědi:

Co je to ÓM?

ÓM je silně transcendentální, silná transformační síla, prazvuk, který označuje všeobjímající Já, kosmické a transkosmické vědomí. Každý okamžik, v každé buňce a atomu zní ÓM, vibruje a oživuje. ÓM nabíjí energií, udržuje a naplňuje vesmír. Jediná slabika ÓM je nezničitelná, absolutní. ÓM je očišťující a ozdravující. Zpívání mantry ÓM má proto obrovský význam. Je to prvotní a nejsilnější mantra.

Jakým způsobem zpívat mantru ÓM?

Je důležité zpívat čisté ÓM, nikoliv Aum. Tento rozdíl je při technice velice znát. Proto je důležité zpívat čisté ÓM. Mantra se zpívá tak, že většinu výdechu se vyslovuje Ó a až na konci M. Zpívá se z centra v solárním plexu. Zároveň je důležité zpívat nahlas. Někteří lidé se stydí zpívat nahlas. Při této technice je zpívání nahlas důležité, technika je poté efektivnější.
Je také důležité se plně soustředit na zpívání mantry. Je to dynamická meditace.

Často se cítím jako bych meditoval při zpívání Om Healing, mohu?

Prosím, nemeditujte při Om Healing. Je to léčebná technika, ne meditace (ve smyslu tiché meditace). Pokud někdo začne meditovat a přestane zpívat ÓM, léčebná energie pro druhé výrazně klesne.

Jaké z nemocí léčí Om Healing?

Om Healing léčí bytost na všech úrovních, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Není tedy nemoc, kterou by Bůh nemohl vyléčit. Záleží však i na Vašem postoji. Nedržte tedy nemoc, ale odevzdejte ji a pusťte ji.

Je Om Healing milost?

O tom nemůže být pochyb. Je to velká božská milost a požehnání, která přeměňuje temnotu na Světlo. Je to dar lidstvu na této Zemi. Tento dar pro lidstvo a Zemi přináší Mahavatár Babaji společně se Swámím Vishwanandou.

Můžeme při Om Healing něco cítit?

Není důležité něco cítit, důležitá je vaše upřímnost. Mnozí prožívají různé stavy. Účastníci mohou slyšet tajemné zvuky: slavíky, cvrčky, činely, manjiry, mušle, vinu nebo loutnu, trumpetu nebo zvuk bouře. Přesto nic neočekávejte, nepodmiňujte si něco slyšet, či něco cítit. Pro ten dar, co dostáváte, to není důležité. Buďte uvolnění, trpěliví, nezaujatí předsudky.

Je pravdou, že při Om Healing sezeních se také očišťuje karma zůčastněných osob?

Ano, při tomto procesu probíhá očišťování a také samotné rozpouštění negativní karmy.

Pokud jsem ve středu, musím zpívat ÓM?

Ano, pokud vám to zdravotní stav dovolí.

Na konci sezení, když si mneme ruce, můžeme je položit na jiné osoby, abychom je léčili?

Ne, tato část Om Healing je věnovaná speciálně vám.

Pokud sedíme v kruhu, musíme se dotýkat jiných lidí, když sedíme zády k sobě?

Ne.

Mohou přijít na Om Healing i vážně nemocní a ti, kteří nedokážou v klidu sedět?

Ano, pokud mohou přijít osobně, nebo v doprovodu druhých. Vážně nemocní mohou ležet uprostřed kruhu. V jiných případech můžete přinést fotografii osoby, která potřebuje pomoci a skrze zpívání ÓM dostane tato osoba požehnání.

Jaká je optimální délka Om Healing sezení?

45 - 60 min

Můžete dělat Om Healing pod širým nebem?

Samozřejmě. Om Healing je možné dělat vskutku kdekoliv. Existují např. i místa, která mají bohužel značný náboj negativní energie. I na těchto místech je Om Healing zcela bezpečný. Při sezení sestupuje obrovské množství Světla a dochází dokonce k čištění těchto míst.

Musí každý zpívat své ÓM ve stejné výšce jako jiní?

Ne, zpívejte tak, jak je to pro vás pohodlné.

Mohou se zpívání zúčastnit i děti?

Ano, pokud jsou schopni zpívat ÓM.


http://www.om-healing.org/cs/home Atma Kriya

počítadlo.abz.cz